Ατμοκαθαριστές / Steam Cleaners by EUROLAMP S.A.

Ατμοκαθαριστές EUROLAMP υψήλης πίεσης ατμού, εξουδετερώνουν το 99% των μικροβίων.
Πλυστικό μηχάνημα EUROLAMP υψηλής πίεσης, turbo, ανθεκτική κατασκευή και μοτέρ για επαγγελματική χρήση, σύστημα αυτοκαθαρισμού αέρα και απελευθέρωσης πίεσης/ EUROLAMP

EUROLAMP Ηigh pressure steam cleaners, neutralize 99% of germs.
Ηigh pressure washing machine, turbo, durable construction and motor for professional use, self-cleaning air system and pressure release.

In Cooperation with Fox Creative Graphic Design & Branding

More info

#eshop #presentation #dehumidifiers